Photovoltaik-Topliste
Markus Wojczyk
Seit 20.04.2012
Energieliga.de
 Albert Einstein   Alexandre Edmond Becquerel  Historia Mawo Solarteur • Horneburg 33 • 44869 Bochum Tel: +49 (0) 2327 9946097 • Fax: +49 (0) 3212 1159873 E-Mail: info@mawo-solarteur.de • Webseite. www.mawo-solarteur.de Historia fotowolatiki                                                                                                                    W 1839 roku Alexandre Edmond Becquerel (1820–1891) natknął się podczas doświadczeń na tak zwany efekt fotoelektryczny. W doświadczeniach z ogniwami  elektrolitycznymi przy  użyciu  anody   platynowej i katody  zauważył że  pomiędzy  tymi  elektrodami płynie prąd.  Następnie  zauważył  że w świetle  prąd  płynie  większy aniżeli w ciemności. W taki sposób odkrył  podstawy  fotowoltaiki. Do praktycznego zastosowania tego odkrycia doszło jednak   wiele lat póżniej. Dzisiaj jesteśmy w stanie z energii słonecznej bezpośrednio korzystać. Moduły  fotowoltaiczne umożliwiają to. Praktycznie 3 lata później, William Adams Grylls odkrył  wraz ze swoim uczniem Richardem Evans Day że selen wytwarza prądu pod wpływem  światła. Jednak selen do tego się nie nadaje  ponieważ produkuje nie wystarczającą ilość  energii elektrycznej do zasilania uwczesnych elementów elektrycznych. Jednak był to  dowód na to że element stały może zamienić światło w energie elektryczną . Dużo innych fizyków i odkrywców zajmowało się tematyką pozyskiwania energii z promieni  słonecznych. Pierwzse moduły fotowoltaiczne powstały jednak dopiero kiedy dokładnie  zdefinjowano efekt fotoelektryczny.  Albert Einstein dostarczył w 1907 dokładne wyjaśnienie tego efektu,która bazował na jego wcześniejszej hipotezie kwantów światła z 1905 roku. Kolejnym ważnym krokiem w podstawach działania półprzewodników i fotowoltaiki był  odkryty w 1916 roku przez Jana Czochralski (1885–1953) tak zwanej metody  otrzymywania monokryształów krzemu. Jednak dopiero ta metoda została w latach 40-  tych dalej rozwinięta i w latych 50-tych przy narastającym zapotrzebowaniu na elemnty  półprzewodnikowe wdrożone do praktycznego użycia. 
Die Topliste für Solar - Energie in Deutschland und Europa.