Niektórzy Partnerzy
Photovoltaik-Topliste
Markus Wojczyk
Seit 20.04.2012
Energieliga.de
Mawo Solarteur • Horneburg 33 • 44869 Bochum Tel: +49 (0) 2327 9946097 • Fax: +49 (0) 3212 1159873 E-Mail: info@mawo-solarteur.de • Webseite. www.mawo-solarteur.de Naszym partnerem w Polsce jest firma Solar- Energy S.A. SE jest jedną z pionierskich  firm w Polsce, która zajmuje się produkcją modułów fotowoltaicznych z ogniw  krzemowych o  wysokiej   sprawności. Razem  organizujemy  szkolenia  instalatorów. Klaster Dolina Czystej Energii jest organizacją non-profit – która prowadząc swoją  działalność skupia się na wspieraniu prywatnego i publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku. Dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenie o celach  niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i  struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące działalności, której  podstawą jest praca ich członków. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe  organizacji są przeznaczane na realizację celów statutowych. Nowoczesne i innowacyjne technologie inwerterów i systemów gromadzenia energii  „Wyprodukowane w Niemczech” zapewniają nam utrzymanie dobrej koniunktury i  przyszłość naszych dzieci. Oferta marki Q3 to opracowywanie tych technologii i ich  wytwarzanie.  Partner w  sprawie projektowania i budowania lamp solarnych. Firma zajmuje się produkcją inwerterów centralnych. Producent systemów montażowych.  
Die Topliste für Solar - Energie in Deutschland und Europa.